EKOkotle

EkoKotle.sk

Unica Sensor

Vyrábaný v sériách podľa výkonu: 10 kW, 15kW, 20kW, 25kW, 30kW, 40kW, 50kW, 60 kW

Palivo pre automatické spaľovanie:
Podrobný popis

UNICA SENSOR je nízkoteplotný vykurovací kotol s oceľovým rámom. Konštrukcia s trojitou komorou výmenníka tepla umožňuje veľmi efektívne spaľovanie rôznych druhov palív.

Kotol využíva smerové prerozdeľovanie vzduchu na primárny a sekundárny, ktorý má významný dopad na operačné náklady a vplyv na životné prostredie.

3-ročná záruka
Vysoká účinnosť - 84%
Široký nakladací otvor
Moderný multifunkčný ovládač
Vysoká stabilita horenia
Certifikovaný oceľ kotla ( 5 a 6 mm )
Veľká spaľovacia komora
Vzduchový rozdeľovač v ohnisku
Jednoduchý prístup na čistenie
Prídavný tepelný senzor spalín
Vybavenie:
Záruka:
Parametre:
UNICA SENSOR 10 KW 15 KW 20 KW 25 KW 30 KW 40 KW 50 KW 60 KW
Účinnosť
%
83,6
83,6
83,6
83,6
83,6
83,6
83,6
83,6
Objem vody
L
40
61
78
90
105
120
135
155
Hmotnosť kotla
kg
186
214
249
283
330
391
429
466
Objem nakladacieho priestoru
dm3
43
61
66
88
120
154,5
179,5
204,5
Pracovná teplota zohrievanej vody
°C
70 - 80
70 - 80
70 - 80
70 - 80
70 - 80
70 - 80
70 - 80
70 - 80
Minimálna teplota navracajúcej vody
°C
55
55
55
55
55
55
55
55
Pracovný tlak
bar
max. 1,5
max. 1,5
max. 1,5
max. 1,5
max. 1,5
max. 1,5
max. 1,5
max. 1,5
Napájanie
V
230
230
230
230
230
230
230
230
Príkon
W
70
70
70
70
70
70
70
70
Priemer nakladacieho poklopu
cm x cm
22-31,5
22 x 39
22 x 39
22 x 39
22 x 39
22 x 39
22 x 39
22 x 39
Výška dymovodu
m
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
Minimálny priemer dymovodu
cm2 / Ø mm
324/180
324/180
400/200
400/200
400/200
625/250
625/250
900/300
Rozmery
PDF

icon

icon

icon

icon

icon

icon

icon

icon

Doplnkové vybavenie

Regulátor v kotloch UNICA SENSOR je na rozdiel od bežných regulátorov vybavený aj senzorom teploty spalín (prídavné zariadenie).

Vďaka tomuto senzoru je teplota plynov v dymovode neustále monitorovaná regulátorom. V prípade, že dôjde k značnému nárastu teploty, ventilátor sa spomalí alebo zastaví. Použitie senzora spalín šetrí až 15% paliva a teplota prívodnej vody je veľmi stabilná, čo zvyšuje životnosť výmenníka (kotla). Riadenie teploty dymových plynov opúšťajúcich kotol tiež prispieva k zníženiu emisií prachu a plynov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Tepelnou energiou z plynových spalín nie je plytvané a nie je uvoľňovaná do atmosféry, ale skôr použitá na vykurovanie.

UNICA SENSOR 10, 15 KW
UNICA SENSOR 20, 25, 30 KW
UNICA SENSOR 40, 50, 60 KW