EKOkotle

EkoKotle.sk

Kontajnerová kotolňa

Výkon: 120 kW

Kontajnerová kotelna je vyhradené riešenie pre budovy bez možnosti inštalácie systému výroby tepla v rámci kapacity zariadenia.
Veľmi často sa používa ako tepelná kontinuita pri pravidelných prestávkach v jej zásobovaní, ktoré vyplývajú z renovácie alebo modernizácie vykurovacej siete.
Spálené tuhým palivom vo forme neziarkovej biomasy.

Najčastejšie sa používa na výrobu tepla pre: